Mediatie

Mediatie is een gestruktureerde manier van werken om een konflikt op te lossen. In de regel is mediatie ook heel snel.

 

De partijen die een konflikt hebben werken, met ondersteuning van een derde persoon die boven de partijen staat (de mediator, de mediatorin), samen aan een oplossing die zo goed mogelijk de belangen van beide partijen weerspiegelt.

 

In dit proces is het mijn taak u (de partijen die een konflikt hebben) te helpen om een oplossing te vinden die door u beide wordt gedragen.

In gemeenschappelijke gesprekken krijgt u de gelegenheid uw eigen visie met alle daarbij horende facetten uit te leggen. Daarbij luister ik met name en ben u behulpzaam, met het aan de oppervlakte brengen van uw belangen en emoties.

 

Daarna werk ik, samen met u, aan het ontwikkelen van oplossingen die u eerlijk vindt. Dit kan tot slot ook nog op schrift worden gezet.